תמונות

כרזת הסרט של ESPN. מהטובים, בסדרה מונומנטלית (Gettyimages)