תמונות

ישאירו אבק לכל היתר? זהבי ובן חיים (אלן שיבר)