תמונות

ברק בדש לוחץ יד למאיר לוי בסיום, חלוקת נקודות בי&"א (אלעד ירקון)