תמונות

איציק, שי חי, רינת ושי בישיבת התקציב צילום: מתוך האח הגדול 7