תמונות

גבאי ושירזי. המאמן שיחרר, המנכ&"ל: &"הוא ירד במשקל והתנהג מצוין&"