תמונות

מרסלו. גם הוא שותף לחגיגת הגולים (gettyimages)