תמונות

ורד בן סימון, ספרייה צילום: ירון ולרשטיינר