תמונות

שער היורו שיורד גורם למחיר הטיסות להיות אטרקטיביות יותר