תמונות

גם הרחקתו לא קילקלה מאזן מושלם (GETTYIMAGES)