תמונות

והנה ההנפה! תואר ראשון לירושלים אחרי חמש שנים