תמונות

קבעה את גורלה כאן. צ'מטאי (מתוך מרתון סמסונג תל אביב)