תמונות

טור דה ישראל, קרב צמוד על הסגנות (רון שלף)