תמונות

כל עוד החוקים לטובתו, זה בסדר. מזרחי (עודד קרני)