תמונות

מי תניף את התואר החשוב הראשון של השנה? (gettyimages)