תמונות

למרות ההפסדף הופעת בכורה חלומית. עמבר (אלן שיבר)