תמונות

פיני בלילי ודרור קשטן. המאמן מרוצה מהתוצאה, פחות מהדרך (משה חרמון)