תמונות

שלומי דורה. ייאלץ לחפש חיזוק אחר (עמית מצפה)