תמונות

דייגו ב-1994. דווקא הוא נלקח לבדיקת הסמים (gettyimages)