תמונות

אנגל בטוח: כשהבעיות צפו, אדי היה חייב לפרוש (gettyimages)