תמונות

צוות מד"א מבצע החייאה צילום: תיעוד מבצעי מד"א