תמונות

נורית ולק דגן, חדר ילדים צילום: מיכל קריגר מוטולה