תמונות

אבן נפרד מהתפקיד על הקווים עם מקום בפסגה (צילום: אלן שיבר)