תמונות

לא משחק שפלג היה יכול לתת פייט (צילום: אלן שיבר)