תמונות

אייבינדר מוליך התקפה לבית&"ר, הבעיטה שלו הלכה גבוה (יניב גונן)