תמונות

יבואה. גם כן זכה לנהמות גזעניות? (רועי גלדסטון)