תמונות

בליגה יותר קל לה? נתניה עלתה בשיניים (אלן שיבר)