תמונות

אלן מסודי נגד דימיטאר טלקילסקי צילום: עודד קרני