תמונות

בייל ואלונסו, ניצחו8ן קבוצתי (Gettyimages)