תמונות

לפחות במגרש הם רבו על הכדור. בארנס ופישר (getty)