תמונות

עטיפת אלבום, מחווה לקאייטנו ולוסו צילום: לין ממרן