תמונות

רומן אברמוביץ', משחק 700 שלו כבעלים (gettyimages)