תמונות

דרום תל אביב, הבית לפני צילום: בועז נובלמן