תמונות

תוקף את המדינה המארחת. בלאטר (gettyimages)