תמונות

אדלר ולוין. העימות עם בית"ר רחוק מסיום (יניב גונן)