תמונות

בנימין (ביבי) נתניהו בכותל (יוסי זילברמן) צילום: יוסי זילברמן