תמונות

איפשהו באמצע, שאק גנב את ההצגה (gettyimages)