תמונות

ע. המאמן אייקהורן מגיע לקרית אליעזר (עמית מצפה)