תמונות

המשתתפים זכו לכרטיס למשחק מול ראשל&"צ (ליאור טימור)