תמונות

זה התחיל עם הרבה חיוכים. מדוניאנין נוחת בארץ לראשונה (שרון קביליו)