תמונות

תיירי הנרי עם ארסן ונגר. משהו השתנה בגישה של המאמן