תמונות

נאתכו מול ליפנייה. מפגש גם בגביע (אלעד ירקון)