תמונות

לא בא לידי ביטוי. אסולין (צילום: אלן שיבר)