תמונות

ביצ'נקו. תרגיל נהדר מחוץ לתחרות (gettyimages)