תמונות

גיליל ורמוט. יעבור בדיקה, אך בכל מקרה צפוי לשחק (דרור רוזנפלד)