תמונות

"כאב של לוחמים" בביצוע עידן עמדי ופבלו רוזנברג צילום: מתוך פבלו, אוכל וחברים