תמונות

כתב שנעקץ על ידי יתושים בשידור במהלך ניסוי צילום: טוויטר