תמונות

הסלמה, דרום, קסאם צילום: הגולשת מור אברג׳ל. שדרות