תמונות

טבלאט, בית ספר, לימודים, תלמידה, כיתה, שיעור צילום: חדשות 2