תמונות

אלישי כדיר. קרב ענקים מתחת לסל עם קוז´יקרו (דרור עינב)