תמונות

יסיים את הסיבוב עם ניצחון? קורצקי (דני מרון)